InterBEST - Cenovnik usluga

Projektovanje..

.. baza podataka,
.. poslovnih informacionih sistema
.. multimedijalnih prezentacija

cene se formiraju u zavisnosti od kompleksnosti modela i dodatnih zahteva korisnika, a može se ponuditi tek po izradi idejnog rešenja (besplatno) ili projektnog zadatka (naplaćuje se po normativu i detaljnom dogovoru).

Stručni radovi

iz oblasti: poslovna informatika, Internet tehnologije, informacioni sistemi i upravljanja bazama podataka

članci

za elektronske oblike publikovanja (e-Zine, e-Magazin) ugovaraju se unapred na godinu dana, sa tempom objavljivanja, obimom, a po ceni od 20 EUR/5 strana

stručnih i seminarskih radova

.. po ceni od oko 100-200 EUR, sa rokom izrade 3-7 dana.

diplomskih radova

.. po ceni od 200-300 EUR sa rokom izrade 15-30 dana

(definitvna cena i rok izrade se procenjuje u roku od 24h)

specijalističkih radova i studija

po cenama koje zavise od kompleksnosti modela, obima odnosnog rada i literature koja se koristi

Informatički konsalting

[konsultacije i saveti u poslovnoj, marketinškoj i razvojnoj primeni informacione tehnologije]

Podrazumeva se da su kontakt osobe pohađale neki od kurseva ili vladaju osnovama u oblasti u kojoj se konsalting pruža.

Stalni informatički konsalting

se ugovara na 12 meseci unapred, isplaćuje kvartalno unapred, a cenovnik formira prema tabeli:

Ugovor prosečan broj
kontakt
osoba
prosečna maksimalna
angažovanost u kontaktu
MESEČNO KVARTALNO U K U P N O
G O D I Š NJ E
elektronskim
putem
ličnim
prisustom
(h/mesečno) (EUR) (EUR) (EUR)
A 1 5 3 25 110 400
B 1-5 10 7 50 150 600
C 6-10 20 8 80 270 1080
D 15-20 30 12 100 510 2040
E 21-30 40 25 180 600 2400
N >30 po dogovoru po dogovoru ? ? -
U cene nije uračunat porez u visini od države.

Detaljne obaveze se definišu periodičnim (godišnjim) Ugovorom o poslovnoj saradnji.

U slučaju povećanog angažmana, razlika u ceni se dogovara i zaračunava u okviru sledeće redovne uplate.

U slučaju smanjenog angažmana, razlika se može iskoristiti u obuci kontakt osoba u oblastima u kojoj se konsalting pruža ili se pokaže interesovanje, a po cenovniku edukacije.

Stalni (ugovoreni) informatički konsalting elektronskim putem

Ovaj vid konsaltinga se ugovara unapred, plaća sredinom ugovorenog perioda, a za obračun cene koristi gornja tabela.

Svaki elektronski kontakt (e-mail, telefon, fax,...) u cilju konslatinga, na poziv korisnika, se minimalno boduje kao 1/4 sata (15 minuta). Ako je za odgovor (sugestiju, rešenje, i sl..) potrebno više od 15min., obračunava se svaki započeti period od 15min.

Telefonski pozivi se prihvataju u periodima: 9-16 i 18-23h.

Povremeni informatički konsalting

se naplaćuje u gotovom, po cenovniku kao za intervencije, 8 EUR na svaki započeti sat angažmana.

Kontakt lice ne mora da bude obučeno za poslove u oblasti u kojoj se konsalting pruža.

Edukacija

se organizuje po okvirnom cenovniku:

broj
slušalaca
trajanje CENA UKUPNA
vrednost
ZA NAČIN PLAĆANJA
AVANSNO ŽIRALNO
  (h) (EUR/h) (EUR) (EUR) (VAL sa PP)
1 2 10 20 20 -
1 10 8 80 1 x 75 -
1 20 7,5 150 1 x 140 -
2 10 7 2 x 70 = 140 2 x 65 = 130 -
2 20 6 2 x 120 = 240 2 x 100 = 200 -
3 10 6 3 x 60 = 180 3 x 50 = 150 -
3 20 5 3 x 100 = 300 3 x 80 = 240 -
n(>3) 10 6 n x 60 n x 55 -
n(>3) 20 5 n x 90 n x 80 -

Cenovnik je dat na bazi sledećih uslova:

DODATNI POPUSTI za obuku zaposlenih u firmama, kroz standardne kurseve (po 20 termina) u kontinuitetu (bez pauze veće od 7 dana): drugi kurs sa popustom od 10%, treći sa popustom od 15%, četvrti (i svi ostali) sa popustom od 20%.

Komercijalna provizija na poslovima ponude usluga, u visini 10% vrednosti ugovorene usluge, se isplaćuje licu koje posreduje u dobijanju angažmana na edukaciji.

Intervencije

SOFTVERSKE: instaliranje programa, antivirusi, Internet povezivanja i podešavanja..

.. 8 EUR na svaki započeti sat angažmana

HARDVERSKE: dijagnostika, podešavanja, ugradnja delova, podizanje operativnog sistema..

.. 10 EUR na svaki započeti sat angažmana

USLOVI:

- garancija ispravnog rada uključena samo za softver koji mi instaliramo

- licenciranje programa nije uključena u cenu

- instalacione verzije programa (manje od 100 Mb) uključene u cenu (kopiranje na HD)