Web dizajn i administriranje

Idejno rešenje prema zahtevima i sugestijama naručioca

po ceni od 50 EUR sa rokom od 3-5 dana.

Dizajn i aktiviranje Web strane

Cena se može ponuditi tek po prihvaćenom idejnom rešenju,
a okvirna cena od 250 EUR uključuje:

Može biti deo dogovora (nije uključeno u navedenu cenu)

Godišnja registracija internacionalnog domena (.COM, .ORG,...) se obavezno plaća, a može se obaviti preko registrovanih agencija po ceni od $25-$30.

Periodično ili permanentno ažuriranje Web-a

U zavisnosti od obima i koncepcije Web-a, kao i vrste posla kojim se vaša firma (ili Vi lično) bavi, periodično ažuriranje (izmene) na Web stranama su neophodne. Najmanje jednom godišnje, Web stranu treba osvežiti novim sadržajem i promeniti globalni izgled, jer savršen Web ne postoji, ali uvek može bolje i lepše.

Web programiranje

se primenjuje u slučaju kada na Web-u treba objaviti nešto od aplikativnog sadržaja (berza, oglasi, pretraživač, forum, diskusionu grupu, logovanje korisnika, mailing listu,...), što je obavezno propraćeno bazom podataka na Web-u.

Permanentne (dnevne ili časovne) promene na Web-u se ne mogu zasnivati na dizajnu (na duži rok to je skuplje rešenje), pa se u tom slučaju koristi dinamičko kreiranje Web strana preko nekog Script jezika (JavaScript, PHP, ASP), a operater u vašoj firmi dobija pravo i uputstva (moderator) kako na te promene može da utiče, slanjem fajlova ili podataka preko FTP-a (upload file) ili SQL Server (database).

Na taj način, potpuno nezavisno i samostalno, možete da utičete na određene Web strane čiji se sadržaj kreira iz vaših podataka. Ovaj koncept se detaljno razrađuje u svakom konkretnom slučaju, tako da ne dođe do sukoba nadležnosti sa Web dizajnerom.

Integracija Web i Windows aplikacije

U jedan od najpopularnijih i najfleksibilnijih oblika objavljivanja aktuelnijih informacija na Web-u je integracija Web aplikacije i Windows aplikacije, čime se omogućava najracionalniji pristup Internetu. Ključni segment ove integracije jeste brza ispravka podataka na udaljenoj bazi podataka u skladu sa najnovijim podacima u bazi podataka na lokalnom hard disku.

Primena ovakvog koncepta je najčešće vezana i preporučljiva za objavljivanje ponude/potražnje ili berze (poslova, knjiga, automobila, nekretnina,...), gde je od najvećeg interesa objaviti najsvežiju informaciju, a obim podataka, koji treba uneti, isuviše veliki za stalni Internet pristup. Nekada na daljinskom ažuriranju gubilo i do 8 OnLine sati, a integracijiom OffLine i OnLine aplikacija posao update-a je moguće svesti na 2-3 minuta.

Preko Windows aplikacije se ažurira baza podataka na lokalnom hard disku, a kada se posao na ažuriranju podataka završi, dovoljno je uspostaviti konekciju i pokrenuti proces update, i sve je na Web-u za par minuta. Proces update se može obavljati onoliko često koliko to posao traži (mesečno, dnevno ili na svakih sat vremena), a najbolje rešenje je kada ima uticaja samo na podatke, ali ne i na dizajn. Tako se aplikativni i dizajn sadržaj na Web-u neće sukobiti, što je preduslov dobrog i trajnog rešenja.

Iako je cena izrade ovakvih rešenja naizgled visoka, ulaganje se ispati već u prvih 2-3 meseca njegovog korišćenja.

Podela poslova na Web-u (organizacija)

Web administrator ima najviša prava i može da menja prava svih drugih učesnika u projektu Web site-a. Ima najviša prava na SQL bazu podataka (osim onih koji pripadaju Internet provajderu).

Web programer je odgovoran za dinamičke delove Web-a, a njihovo kreiranje programira koristeći neki od Script jezika (JavaScript, PHP, ASP) iz text fajlova ili SQL baza podataka. Sa administratorom deli neka od prava na SQL bazu podataka, pa je najčešći slučaj da vrši i sve poslove administrator-a.

Web dizajner ima prava na izvesne statične delove Web-a (direktorijumi i HTML fajlovi), gde može da utiče na tekst i grafiku, a u vezi sa dinamičkim stranama daje ultimativne predloge i sugestije Web programeru. On se smatra najodgovornijim za vizuelizaciju Web strane i treba da utiče na što bolji marketinški koncept Web-a. Uočavanje eventualnih grešaka (ili nekorektnosti) na Web-u, kao i primena novih trendova i tehnika u Web dizajnu je njegov posao. Web dizajner treba da bude upućen u mogućnosti programiranja, jer sve zahteve za promenama, vlasnik Web strane (firma naručilac) zadaje preko Web dizajnera, a on odlučuje da li je to njegov ili deo koji obezbeđuje Web programeru.

Web moderator ima prava da, uglavnom preko obezbeđenog formulara i obaveznog login-a, utiče na sadržaj dinamičkog dela Web-a. Samo ono što programer obezbedi, moderator koristi, dok mu za te poslove ne istekne pravo. Izmene koje vrši moderator, se definišu na početku tako da on npr: može da objavi najnoviju vest iz poslovanja firme, odnosno sektora čiji deo čini.

Web master je samo pojam (naša virtualna realnost), izmišljen da bi se izbegla podela poslova, a za sve na Web-u angažovalo i odgovaralo jedno lice.

Vlasnik web prezentacije je lice (uglavnom i vlasnik firme koja se prezentira) koje je registrovalo web adresu na svoje ime i  za koga svi navedeni rade uz pravičnu nadoknadu "izgubljenog" vremena. Vlasnik ima odgovornost za verodostojnost objavljenih informacija na Web strani, ali i korist od rezultata objavljivanja istih. U cilju boljeg rada web site-e i smanjenja obaveza, vlasniku se savetuje da imenuje lice koje će preuzeti deo njegovih obaveza, u šta ne spada vlasništvo nad web site-om.

Multimedijalne prezentacije

Idejno rešenje

po ceni od 50 EUR sa rokom od 3-5 dana.

Dizajn i objava

Cena se može ponuditi tek po prihvaćenom idejnom rešenju, a okvirna cena od 150 EUR uključuje:

Posebno se ugovara: