Lapsus dana

Nije strašno ako govorite sami sa sobom. Strašno je ako se ne razumete.