Lapsus dana

Kad god kažem da li?im na moga oca kažu mi da nema veze dokle god sam živ i zdrav.