Lapsus dana

Hamlet je na grobu prepoznao lobanju...

školski