Lapsus dana

- Ovo me podse?a na jednog junaka koga smo ranije izu?avali. Ko bi to mogao da bude?
- Njegoš!

školski