Lapsus dana

Koštana je najpopularnija devojka u kraju. Celo selo se palilo na nju.

školski