Lapsus dana

Kiseline su jedinjenja kiseonika.

školski