Lapsus dana

Se?ate li se kada smo analogno posmatrali analogiju?