Lapsus dana

Živeli smo u ?etvrtom veku pre nove godine.